Call  00359 877993775

Mъдростта на 14-ия Далай Лама

Да почерпим от мъдростта на Негово превъзходителство Далай Лама

Уважение към себе си

Уважение към другите

Отговорност за всички ваши действия

Не забравяйте, че да не получите това, което искате, понякога е изключителен късмет!

Научете правилата, за да знаете как да ги нарушавате правилно.

Не позволявайте на малък спор да навреди на сериозна връзка. Когато осъзнаете, че сте направили грешка, направете незабавни стъпки, за да я коригирате.

Прекарайте известно време сами всеки ден.

Бъдете отворени за промени, но не се отказвайте вашите ценности. Помнете, че понякога тишината е най-добрият отговор!

Живейте живота си добре и почтено, та когато остареете и погледнете назад, да можете да му се порадвате още веднъж.

             Let us remember today the wisdom of His Holiness the 14 -th Dalai Lama.
                                The 3R

Respect for self

Respect for others

Responsibility for all your actions

Remember that, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

Learn the rules so you can know how to break them properly.

Do not let a little dispute injure a great relationship.

When you realize you have made a mistake take immediate steps to correct it.

Spend some time alone every day.

Open your arms to change but don’t give up your values.

Remember that silence is sometimes the best answer!

Live your life good and honorable, then when you get older and think back you will be able to enjoy it a second time.

Leave a reply