Call  00359 877993775

4-та тайна от “Тайни за Благоденствие” на Марк Л. Пророк

Тайна на Благоденствието #4

Подарете нещо, макар и малко

 

Друга тайна на благоденствието е да дарявате от малкото, което имате. Някои хора имат много малко пари. Те казват, “Ами, не ми е удобно да предложа на тази благотворителност 98 стотинки – унизително е.” Но г-н Рокефелър е давал на другите само по 10 цента, нали? Всичко, което някога е давал са 10 цента. Той раздавал на всеки, с когото се види, по една монета и това е било неговата благотворителност.

Затова не се чувствайте унизени, когато дарявате малки суми. Бог знае точно какво имате. Никой друг не трябва да знае. Погледнете от тази страна: даването е по-благословено от получаването. А ще получите, понеже даряването е тайна на благоденствието. Хората, който запушват потока като казват “О, страх ме е”, произвеждат страх в световете си.

Leave a reply