Call  00359 877993775

Какво е щастие?

Мнозина, които искат да постигнат спокойно съзнание, се оттеглят от активния живот в някое село, в манастир, в планините или се затварят в някоя идея или вяра, избягват хора, които им причиняват безпокойство. Такава изолация не води до спокойствие на съзнанието. Затварянето на съзнанието в някаква идея, избягването на хора, които усложняват живота ни, не водят до спокойствие на съзнанието. Съзнанието стига до спокойствие само когато няма изолация, постигната чрез натрупване, а когато се стигне до пълно разбиране на отношенията ни към всичко и всички. Натрупването износва съзнанието. Само когато съзнанието е ново, когато то е свежо, без процеса на натрупване – само тогава то може да бъде спокойно. Такава съзнание не е мъртво, то е много активно. Съзнанието в покой е най-активното съзнание, но ако направите опит и навлезете дълбоко в него, ще установите, че при покоя няма проектиране на мисли. Мисълта на всички нива е явно реакция на паметта и не може никога да бъде в творческо състояние. Мисълта може да стане изразител на творчество, но самата тя не може да бъде творческа. Когато има тишина, онзи покой на съзнанието, който не е резултат на усилия, ще видим, че в спокойствието кипи необикновена дейност, която възбуденото съзнание не познава. В това спокойствие няма формулировки, няма идеи, няма спомени. Това спокойствие е творческо състояние, което човек изпитва само когато напълно разбере процесите на аза. В противен случай спокойствието е безсмислено. Само в онова спокойствие, което не е резултат на усилия, ще откриете вечното, което е отвъд времето.

Leave a reply