Call  00359 877993775

Медитации

Молитва на благотворителността

Господи, отче наш, ти който имаш всичката сила и воля!
Дай сила на този, който минава през трудности,
дай светлина на търсещия истина
и сложи в сърцето на човека състрадание и благотворителност!
Боже, дай на пътника пътеводна звезда,
на ядосания – усмирение, на болния – почивка.
Отче, дай на виновния разкаяние, на духа истина,
на детето водител, на сирака баща.
Боже, нека твоята благодат се разпростре въху всичко,
създадено от теб!

Контакти

Милост, мой Отче за тези, които не те познават,
надежда за тези, които страдат.
Нека твоятя благодат позволи на духовете успокоители
да разпространяват навсякъде мир, вяря и нядежда!
Боже, един лъч светлина, една искра от твоятя любов да обгърнат земята.
Позволи ни да пием от твоята благодат безкрайна и вечна и всички сълзи да се пресушат,
всички болки да затихнат.
Само едно сърце и една мисъл да се издигнат до теб като вик на любов и разпознаване!
Като Моизес на планината и ние те очакваме с отворени обятия
о, мощ, о благодат, о красота, о съвършенство
и желаем някак да постигнем твоята  божия милост!
Боже, дай ни сила да помогнем на напредъка и накрая да достигнем до теб,
дай ни чиста благотворителност, дай ни вяра и причина,
дай ни смирение и простота, които правят от душите ни огледало,
което отразявя твоята чиста, божествена Същност!

амин

Молитва на св. Франсиско де Азис

Господи, направи ме инструмент на твоят мир,
Където има  омраза  аз  да донасям любов,
Където има  раздяла аз  да донасям обединение,
Където има обида  аз  да донасям прошка,
Където има съмнение  аз  да донасям вяра.
Където има  грешки  аз  да донасям истина,
Където има  мъка   аз да донасям  радост,
Където има отчаяние   аз да донасям  надежда,
Където има  тъмнина  аз  да донасям  светлина.
О, Отче, направи аз да потърся как
Да утешавам отколкото да бъда утешаван,
Да разбирам  отколкото да бъда разбиран,
Да обичам отколкото да бъда обичан,
Защото даващият получава,
Прощаващият ще бъде опростен и
Умрелият ще живее вечен живот!

амин

Молитва на Ангела – пазител

Духове любими , ангели пазители,
Вас на които Бог в своята безгранична състрадателност
е позволил да обкръжавате човека,
бъдете нашата подкрепа в изпитанията на земният ни живот!
Дайте ни сила, смелост и смирение , насърчавайте ни  към доброто ,
пазете ни от наклона на злото.
Нека вашето благодатно влияние се влее в нашите души.
Направете така, че да усещаме до нас присъствието на един предан приятел,
който ни помага в нашите страдания и участва в нашите радости.
И ти, мой Ангел добър,
никога не ме изоставяй!
Необходима ми е цялата  твоя закрила,
за да подкрепя с вяра и любов изпитанията ,
които Бог ми изпраща.

Амин

Tибетска медитация по леко тяло

Седнете удобно, отпуснете тялото като вдишате дълбоко и спокойно3 пъти през носа и издишате през устата със зтаворени очи и отворени длани. На ум повторете три пъти:
Докато постигна просветление, взимам закрила в Дом Инасио де Лойола, живота и духовната общност. Може ли чрез спечеленото от упражняване на освобождаванети и други перфекции да постигна Буда състояние за доброто на всички чувстващи същества във Вселената.

Представете си че над вашата глава има един малък облак, по-малък от главата ви, от блестяща бяла светлина, прозрачен , чист, много лек и безформен. Този облак е много красив, събрал е всичко най-пркрасно от Вселената, всичката мъдрост, всичко най-чисто , цялата любов на Вселената. Този облак е перфектността на Вселената. Концентрирайте се в неговото присъствие за няколко минути….Нека сега си прeдставим как този облак се смалява и смалява и навлиза през коронната ни чакра през главата ни, през гърлото ни докъто достигне сърдечната ни чакра ( сърдечната област). Там облака започва да расте и се разпространява в цялото ни тяло.
Представете си че всички наши органи, всички части от тялото ни, всяка клетка абсорбира облака и става светла и лека.Сега всичко в нашето тяло е безформено, изпълнено с бяла и прозрачна светлина и ние ставаме много светли, леки, безформени и прозрачни като облака.Концентрирайте се в чувството на лекота като облака. Помислете си как всички негативности, проблеми, пречки и смущения се превръщат в светлина и ние чувстваме радост и щастие.Опитайте се да постоите в това състояние колкото можете по-дълго……Преди да свършите медитацията повторете на ум 3 пъти: Положителната енергия от тази медитация посвещавам за най-великото добро на всички чувстващи същества във Вселената, за нашето по-бързо изцеление, просветление, материално и духовно благополучие, здарве и щастие!

С 3 дълбоки и спокйни вдишвания и издишвания се върнете към ‘’тук и сега………….Отворете си очите…
Тибетската Медитация по любов

Седнете удобно, отпуснете тялото като вдишате дълбоко и спокойно
3 пъти през носа и издишате през устата със зтаворени очи и отворени длани. На ум повторете три пъти:
Докато постигна просветление, взимам закрила в Дом Инасио де Лойола, живота и духовната общност. Може ли чрез спечеленото от упражняване на освобождаванети и други перфекции да постигна Буда състояние за доброто на всички чувстващи същества във Вселената.

Сега си представете че сте заобиколени от хора, в ляво е майка ви, в дясно от вас е баща ви, зад вас е семейството ви, вашите роднини, приятели и познати.
Пред вас са наредени хората, които наричаме неприятели- тези, които са ни наранили и обидили. Зад тях запълнете пространството до хоризонта с други хора , които не познавате. Вземете няколко минути да почувствате присътвието на всички и се опитайте се да се чувставате удобно , дори си представете че има и приятна атмосфера.

Започнете сега да се изпълвате с любов към себе си, във вид на златна светлина изпълнете сърцето си с любов, приемете себе си с всичките си несъвътшенства и проблеми и отпращайте към всяка своя клетка и орган златната прозрчна светлина. Запълнете цялото си тяло с нея, почувствайте дори как се затопляте вътрешно…Пожелайте си на ум като повторите 3 пъти:
Да бъдеш щатслив/а, да имаш дълъг живот и здраве, положителни мисли и добри чувства, материално и духовно благополучие, по-бързо изцеление и просветление!

Сега вече започнете да излъчвате златни прозрачни лъчи към всички отстрани и зад вас и да ги изпълвате със златната светлина, (вашата любов) без да се задържате поотделно на всеки един от тях. Вижте как те се освежават, усмихват, успокояват и им пожелайте 3 пъти на ум:Да бъдете щастливи, да имате дълъг живот и здраве, положителни мисли и добри чувства, материално и духовно благополучие , по-бързо изцеление и просветление!

Преместете вниманието си към редицата пред вас, хората, които са ви наранили. Запълнете и тях с вашата любов( златната светлина) и им пожелайте да бъдат спокойни, да получат просветление, да не са ви ядосани и да не са нещастни и да разберат причините за своето поведение към вас като и вие не сте им ядосани, сърдити и негативни към тях.

След тази редица продължавайте да запълвате и всички непознати, хората до хоризонта със златните лъчи на вашата любов, вижте как те всички се ободряват, развеселяват и оздравяват, вече не са самотни, гладни, измъчени и болни и продължавайте да лъчите любовта си към всички около вас, колкото можете по-дълго. Останете в това състояние дълго и спокойно.

Преди да свършите медитацията повторете на ум 3 пъти: Положителната енергия от тази медитация посвещавам за най-великото добро на всички чувстващи същества във Вселената, за нашето по-бързо изцеление, просветление, материално и духовно благополучие, здраве и щастие!

С 3 дълбоки и спокйни вдишвания и издишвания се върнете към ‘’тук и сега”
Отворете си очите…

Тибетската медитация по болка

Седнете удобно, отпуснете тялото като вдишате дълбоко и спокойно3 пъти през носа и издишате през устата със зтаворени очи и отворени длани. На ум повторете три пъти:
Докато постигна просветление, взимам закрила в Дом Инасио де Лойола, живота и духовната общност. Може ли чрез спечеленото от упражняване на освобождаванети и други перфекции да постигна Буда състояние за доброто на всички чувстващи същества във Вселената.

В това спокойно състояние на нашето тяло и ум нека си представим че цялото ни тяло се изпълва с въздух….Главата ни, раменете ни, цялата горна част на тялото, всички наши органи, краката , чак до / и петите ни. Всяка клетка на нашето тяло е сега изпълнена с прозрачен въздух. Дори нашата кожа е от въздух! Дишайки бавно и равномерно да си представим че болката и напрежението , притиснението напускат тялото ни и с всяко следващо вдишване и издишване се освобождаваме от болка и напрежение. Стерса напуска , болката си отива и ние , изпълнени само с ефирен въздух сме спокойни и щастливи.

Направете 20 пъти с дишането си тази промяна, починете за няколко секунди и продължете отново да се изпълвате с ефирен въздух. Всеки път усещайте спокойствие, болката я няма, вие сте свободни и щастливи. Опитайте се да стоите в това състояние колкото можете по-дълго….. ……

Преди да свършите медитацията повторете на ум 3 пъти: Положителната енергия от тази медитация посвещавам за най-великото добро на всички чувстващи същества във Вселената, за нашето по-бързо изцеление, просветление, материално и духовно благополучие, здарве и щастие!

С 3 дълбоки и спокйни вдишвания и издишвания се върнете към ‘’тук и сега………….

Отворете си очите